STRENG ADGANGSKONTROLL.

Datafjellet har fokus på høyt sikkerhetsnivå som bl.a. inkluderer flere ytre og indre sikkerhetssoner, adgangskontroll, videoovervåkning eksternt og internt, automatisk brannslukking (Inergen) m.m. Registrerte brukere har full tilgang til eget datarom 24/7/365 uten behov for følge.

Et fjellanlegg har betydelig lavere risiko for bl.a. brann og andre alvorlige hendelser som kan oppstå i flerbruksbygg og mer ordinære byggkonstruksjoner.

TILRETTELAGT DERE.

Datafjellets unike lokasjon og forretningsmodell tillater bedrifter å få opprettet egne datarom med full privat tilgang, uten å måtte forholde seg til følgetjenester og åpne løsninger, delte celler, innsyn eller påvirkning fra andre kunder og konkurrenter i felles lokaler adskilt med gitter eller til og med kun separate rack.

FIBER.

Datafjellet er nøytralt i forhold til leverandør, og kan tilby både fullredundant fiber på egne linjer eller leveranse direkte fra din foretrukne leverandør.

STRØM.

I datafjellet er det etablert redundant strømtilførsel ved å ha to separate A/B kurser tilknyttet adskilte nødstrømsaggregater. Ved eksternt strømbrudd kan begge kurser alene bære full last.

OPPETID

SKYLØSNING VEKST

TILRETTELAGT BEHOV

DATAFJELLET
Passer alle industrier som eksempelvis bank, finans, telekommunikasjon, IKT konsulenttjenester, legeindustri, webshop, digital forretningsutvikling osv .

#Safe #Server #Cave